Men With Beer’s vedtægter

Formål

§ 1. Formålet med logen Men With Beer er, at finde verdens bedste øl. Intet mere, intet mindre.

Deltagere

§ 2. Kun godkendte medlemmer af logen måde deltage under selve ølsmagningen- og bedømmelsen.

Stk. 2. Det er ikke muligt for kvinder, at blive medlem af logen.

Stk. 3. Det er tilladt gæster i form af både mænd og kvinder, at deltage i logens møder efter selve ølsmagningen.

 

Optagelse

§ 3. For at blive optaget som medlem i logen, skal aspiranten indgive en skriftlig erklæring om dette ønske, herunder en ansøgning der informerer logen om, hvorfor personen skal være en del af Men With Beer.

§ 4. Alle logens medlemmer skal stemme for optagelsen af nye medlemmer, såfremt disse skal godkendes.

 

Bøder

§ 5. Der gives bøde hvis personen der har holdt seneste møde, ikke formår at få frembragt øloplukkeren til det næste møde. Hvordan oplukkeren bliver gjort tilgængelig for logen er ikke relevant, men den skal være tilgængelig for tidspunktet for ølsmagningen. Formår man ikke dette gives der en bøde på kr. 50.

Stk. 2. Den person der ikke måtte have formået at bringe oplukkeren frem til det efterfølgende møde, har herefter ansvaret for, at oplukkeren bliver overdraget til personen, der har holdt det møde, hvor oplukkeren ikke var tilgængelig. Dette skal ske indenfor en sådan tidsramme, at personen kan nå at medbringe oplukkeren til næste møde. Forglemmes dette også fordobles bøden til kr. 100.

§ 6. Der gives bøde såfremt medlemmet der afholder mødet ikke har printet et passende antal bedømmelsesark til mødets start. Mødets starttidspunkt er defineret til der hvor sidste deltager ankommer. Bøde for forseelsen er kr. 20.

§ 7. Ved udeblivelse fra et møde, som man ellers var tilmeldt, men hvor man ikke inden 7 dage før mødets start har meldt afbud, påløber der en bøde på kr. 50, medmindre der er tale om ekstraordinære omstændigheder.

Stk. 2. Såfremt man melder afbud, fra et møde som man selv skal afholde, indenfor 3 dage af mødets start, påløber der en bøde på kr. 200, medmindre der er tale om ekstraordinære omstændigheder.

§ 8. På bedømmelseskortene skal hver deltager i mødet, som minimum, angive: Navn, brygger, smag, duft, skum, emballage og kommentar til hver øl. Formår man ikke, at angive noget i alle disse felter påløber en bøde på kr. 5 pr. øl.

§ 9. Der må ikke serveres en øl, som logen tidligere har bedømt, medmindre der er tale om en årgangsøl, eller en øl hvor der er væsentlig forskel i smag eller opskrift. Serveres der øl, som der tidligere har været serveret påløber en bøde på kr. 50 pr. øl.

§ 10. Ansvaret for at uploade indlæg med alle deltageres bedømmelse af mødets øl, ligger hos værten for mødet. Der skal senest dagen inden det efterfølgende møde være uploadet de fuldstændige bedømmelser for mødet. Formår man ikke dette, påløber en bøde på kr. 100.

§ 11. Såfremt et medlem ødelægger, forlægger eller mister materiale tilhørende eller tilknyttet MWB, herunder udfyldte anmeldelseskort fra et møde, idømmes pågældende medlem en bøde på 200 kr.

§ 12. Såfremt et medlem kommer for sent til et møde vedkommende selv er vært for, idømmes en bøde på 1 kr. pr. minut.

§ 13. Ved ekstraordinære dumheder/svig/udskejelser kan et medlem idømmes en bøde af vilkårlig størrelse. Bøden uddeles og beløbsstørrelsen vedtages ved afstemning i forbindelse med et møde i MWB. Bøden kan kun uddeles såfremt alle tilstedeværende medlemmer, bødemodtageren undtaget, stemmer for vedtagelsen af bøden.

Mødeintervaller

§ 14. Det skal for så vidt muligt bestræbes fra alle logens medlemmer, at der ikke går mere end 2 måneder mellem to møder.

§ 15. Rækkefølgen er: Hr. Lund, Hr. Hedeskov, Hr. Ørskov, Hr. M. Rask, Hr. Nørregaard og Hr. Lækkermås aka. Jakel.

 

Bedømmelse

§ 16. Hver øl bedømmes på en skala fra 0 til 10, hvor 10 svarer til en komplet fejlfri karakter, der er udtræk for den absolut højeste kvalitet, og 0 gives for en fuldstændig katastrofal og helt igennem forfærdelig kvalitet.

Stk. 2. Bedømmelsen vægtes således at smag tæller 76 %, hvor henholdsvis duft, skum og emballage vægtes 8 % hver.

 

Ændring af vedtægter

§ 17. Ændring af vedtægterne sker i forbindelse med et møde, hvor ethvert tilstedeværende medlem kan foreslå ændringer og tilføjelser til reglementet. Vedtagelsen sker ved afstemning blandt alle tilstedeværende medlemmer og der skal være enstemmig vedtagelse for at vedtægtsændringen/tilføjelsen går igennem.

 

Opløsning af MWB

§ 18. Klubben opløses den dag en øl modtaget vurderingen 100 % (uden afrunding, dvs. karakteren 10 i samtlige kategorier) fra samtlige tilstedeværende medlemmer til et møde, idet verdens definitivt bedste øl dermed er fundet og MWB dermed har opnået sit formål.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>